Jaarverslag 2022

Vanaf de inwerking treding van het Herstel Plan Zorg, hebben zich noemenswaardige ontwikkelingen plaats gevonden. Met de gestelde doelstellingen en een visie, worden de problemen binnen de zorgsector zo effectief mogelijk aangepakt. Lees hier meer over in ons jaarverslag van 2022. Jaarverslag 2022